address

Contact us

  • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ THG
  • Số 2 Ngõ 99 Đường Gia Thượng, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Số 9 Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11 TPHCM
  • Email: thghose@gmail.com.
  • Kinh doanh: 0917897998
  • Tài khoản công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ THG
  • 126000069844 tại ngân hàng TMCP Công Thương VN
  • Tài khoản cá nhân: Nguyễn Viết Thanh
  • 102005392277 tại ngân hàng TMCP Công Thương VN